Hur står det till?

Att visa medmänsklighet till varann ser jag som en förutsättning för att samhället ska fungera. Att reagera och protestera när något är fel. Jag är ingen aktivist men supporterar dem som vågar ställa upp och protestera i samhället. Jag engagerar mig i miljöfrågor och är politiskt aktiv. I denna blogg följer du mig in vardag där jag på ett lekfullt sätt försöker förmedla ett budskap i samhället! Vi ska inte bagatellisera eller generalisera utmaningar vi står inför, men vi behöver inte heller se allt med största allvar.